xcxd.net
当前位置:首页 >> 常用广东话翻译. >>

常用广东话翻译.

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

生活、用品 起身(起床) 着(穿)除(脱)浪口(漱口) 飞发(理发) 电发(烫发) 洗面(洗脸)屙屎(大便)屙尿(小便) 闩门(关门) 熄灯(关灯) 水喉(水龙头)瞓觉(睡觉)食(吃) 食晏(吃午餐) 食烟(抽烟) 滚水(开水)煲(煮) ...

一(ya) 二(yi) 三(san) 四 (sei)五(u 这个是鼻子发音) 六(luo) 七(cha) 八(ba) 九(gou) 十(sha) 还有(zhong you)你知道了吗(nei ji wu ji a)我知道了(wo ji la)为什么(ding gai) 我们(wo dei)他(kui)你好 (nei ho...

扑街,吹咩!(傻逼,你能奈我怎样!) 郁我啊锁嗨!(你有本事打我啊傻屌) 丢雷楼媒!(草泥马!) 鹅系雷搂逗(我是你爹!) 鹅系雷搂某(我是你老妈!) 另外两个不清楚。。

做乜嘢埃希望楼主好好学习一下词汇,我的空间里面有《粤语词汇大全》

wong yuan gien= = 回答者: 胡嘉猫 - 三级 2010-3-21 12:18 此人涉嫌误导 广东话,民间称白话,学术叫粤语 是以广州话作为标准音的汉语言 mong jyun geng http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/sound.php?s=mong6望 http://humanum....

第一句:你嘅手机跌咗系地埃 第二句:你傻叉啊! 第三句:这么哆嗦! 第四句:见到你准倒霉! 第五句:靠,被他拖了会,什么都记不起了*—你打错了,畀佢,不是,啤去。 绝对有神,选我

“靓仔”---------代表帅哥、英俊的男孩子。 “靓”字,------广州话中常代表:美丽、漂亮的意思。例:靓女、靓仔。 “儬”字,------粤语则常用于对未成年人、思想还未能成熟的小孩子。如:儬仔、儬妹。

我是土生土长的广州人,希望我能帮到您! 他的意思不是看了没胃口,而是吊人胃口,就是能看不能吃的意思! 原话翻译: 这么吊人胃口的人都有!你给我看着吧!很快的了!不用急!

后半句有点问题吧,我没听过~类似的更常用的一句是“妻走妻还在”。 其实这句话很有哲理意味呢,从字面上来说,“仔死仔还在”是“儿子死了儿子还在”的意思,不过这里的第一个“儿子”,指的是死去的实体存在的儿子;第二个“儿子”,喻指另一个儿子或实...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com