xcxd.net
当前位置:首页 >> 解方程:25%2x=5x+4 >>

解方程:25%2x=5x+4

25x-2x=5x+4 23x=5x+4 18x=4 x=9分之2

(25x5)x(2x4) =(25x4)x(5x2) =100x10 =1000

不知道是解方程还是应用题,都打了,给分吧!!!!! 0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 52-x =15 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=271...

6x-5=2.5-1.5 x=1 3(2x-1)=5x+3 x=6 4x+2.2=5.8 x=0.9 1.8+7x=3.9 x=0.3 4x+3.2x=28.8 x=4 5.8-3.1x=4.25 x=0.5 (x+1.8)/3=3.3 x=8.1 2.7x-0.1x=5.2 x=2 1.5x+6.4=13.9 x=5 4x+38.4=100 x=15.4 3x/1.5=4 x=2 0.36*2+x=0.96 x=0.24 4.5x+3=16.5 x...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com