xcxd.net
当前位置:首页 >> 12加20÷10的脱式计算怎么写? >>

12加20÷10的脱式计算怎么写?

120÷(20+ 10x2)=120÷(20+20)=120÷40=3

你好!12÷3/10X50%=12x10/3x1/2=40x1/2=20 如果对你有帮助,望采纳.

12÷12.5=12x8÷(12.5x8)=96÷100=0.96

等于26+6等于32

12除以10分之3乘50%=12*10/3*0.5=40*0.5=20

脱式计算例子:98+37+34 解题思路:四则运算规则(按顺序计算,先算乘除后算加减,有括号先算括号,有乘方先算乘方)即脱式运算(递等式计算)需在该原则前提下进行 解题过程:98+37+34=135+34=169 扩展资料#计算结果:两个加数的个位对齐,再分别在相同计数单位上的数相加,相加结果满10则向高位进1,高位相加需要累加低位进1的结果.解题过程:步骤一:5+4=9 步骤二:3+3=6 步骤三:1+0=1 根据以上计算步骤组合计算结果为169 存疑请追问,满意请采纳

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40*20-200= 600 11.(80-25)*2= 110 12.70+45=115 13.90*2÷3= 60 14.16*6÷3=

960÷(12+20)*46脱式计算(能简算的要简算)=30*46= 1380

203 - 135 ÷ 9 = 203 - 15 = 18828 + 120 * 8 = 28 + 960 = 98897 - 12 * 6 + 43 = 97 - 72 + 43 = 25 + 43 = 6826 * 4 - 125 ÷ 5 = 104 - 25 = 7942 + 6 * 12 - 4 = 42 + 72 - 4 = 110240 ÷ 20 - 5 = 12 - 5 = 737 - 15 + 8 - 14 = 22 + 8 -14 = 30 - 14 = 16 (124 - 85)*12 ÷ 26 = 39 * 12 ÷ 26 = 18 (75 + 240) ÷ (20 -5) = 315 ÷ 15 = 21

=144*12÷20*8÷2=1728÷20*8÷2=86.4*8÷2=691.2÷2=345.6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xcxd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com